Svarta Bergen

Infolokal & Restaurang

Ekologiskt byggd lokal med plats för 50 sittande gäster. Historisk fotoutställning över arbetet i stenbrottet.
Foton från modern stenbrytning. Stor diabasvägg med bruksföremål. Servering för möten, familjeträffar m.m. Kiosk och souvenirfösäljning. Försäljning av konst och smycken i diabas. Interiören är anpassad för funktionshindrade.
När huset byggdes 1996 var tanken att det skulle likna de hus som redan fanns på området.
Det blev som vi tänkt med rödmålad utsida och ett tjärpappsbelagt tak.

Rullstolsburna rullar lätt in i lokalerna. Toalett för funktionshindrade finns. Strävan har varit att bygga så ekologiskt som möjligt isolering av väggar och tak består av torvströ. De brädfodrade innerväggarna är målade med äggoljetempera.
Den stora lokalen rymmer 50 sittande gäster.Lokalen har stor rymd då takhöjden är 6 meter. I den finns också en fotoutställning om stenarbetarens vardag och hans verktyg.

I vår servering hittar du läckra smörgåsar, kylda drycker, kaffe/te, kakor, glass m.m. Här finns också minnessaker samt böcker och broschyrer om stenbrottet till försäljning.
Lokalen kan med fördel användas till konferenser samt andra sammankomster.

Svarta Bergen idag.

Svarta Bergens Arbetslivs museùm.

1994 invigdes Svarta Bergens naturmuseum. Området har kunnat göras tillgängligt för besökare tack vare generöst stöd av länsstyrelsen i Kristianstads län och Osby kommun samt en enorm ideell insats från styrelsen i Svarta Bergen.
Scandinavian Stone AB  ger ett fortlöpande stöd medan Riksantikviarieämbetet och Sparbanksstiftelsen Skåne gjort punktinsatser.

Föreningen Svarta Bergen

1994 startades föreningen Svarta Bergen i Lönsboda som en ideell förening med målsättning att bevara och rusta upp Hägghults nerlagda stenbrott. Föreningen har byggt upp ett arbetslivs för turism med möjlighet för besökande att guidas i en unik miljö med intressant historia, spännande konstverk och en fantastisk miljö.
Konstnärer som arbetar i diabas är rikt representerade inom området.

Stenindustrin i Örkeneds församling/Lönsboda

I mer än hundra år har stenindustrin spelat en väsentlig roll i Örkeneds historia. Från en ganska blygsam och hantverksmässig start vid 1800-talets slut började man i samhället Gylsboda bryta den svarta diabasen, eller svart granit, som blivit det gängse namnet på denna värdefulla naturtillgång.

År 1899 startade man provbrytning även i Hägghult och på båda orterna fick verksamheten ganska fort industriell omfattning. Bristen på arbete och möjligheter till försörjning hade starkt bidragit till att emigrationsvågen till Amerika drabbade även Örkenedsbygden och en stor andel av ungdomen i församlingen hade rest till landet i väster. Tack vare stenindustrin, och den vid samma tidpunkt framväxande spånkorgstillverkningen, kunde utvandringen bromsas upp. Stenhanteringen ställde stora krav på transporter eftersom råvaran till största delen exporterades och därför blev järnvägen en mycket positiv faktor när den kom till Lönsboda 1901.

I Hägghult har brytningen pågått under hela 1900-talet med undantag för världskrigen och enorma mängder råvara har vinchats upp av de totalt 16 kranar som fanns runt fyndigheten.
I dag omnämns stenbrottet som världens största dagbrott för svart diabas, med den imponerande längden 900 meter, bredd 50 meter och djup 75 meter. Även kvalitén på diabasen tillhör världens främsta, vilket gjort den eftersökt för många användningsområden.
Än idag bryts diabas i Hägghult

Medlemsskap i föreningen Svarta Bergen

1994 startades föreningen Svarta Bergen som en ideell förening med målsättning: att bevara och rusta upp Hägghults nerlagda stenbrott. Föreningen har byggt upp ett naturmuseum för turism med möjlighet för besökande att guidas i en unik miljö med intressant historia. Konstnärer som arbetar i diabas är rikt representerade med spännande konstverk inom omådet.

Du som vill bli medlem i föreningen, kan ta kontakt via e-post: info@svartabergen.se

Medlemsavgiften är 150 kr per person eller 200kr familj.

Ditt medlemsskap blir ett gott stöd för föreningen.
Som medlem har du fri entré till naturmuséet alla dagar med ordinarie entréavgift.

Share This